Hoe kan de verzekeraar Vereende jou mogelijks helpen?

In eerste instantie lijkt het er eigenlijk naar uit te zien dat elke verzekeraar op de markt over min of meer hetzelfde aanbod beschikt. Wanneer je echter net wat verder gaat kijken zal het al snel duidelijk worden dat, dat eigenlijk helemaal niet correct is. Neem nu bijvoorbeeld een verzekeraar zoals Vereende. Wanneer je een kijkje neemt in haar aanbod met verzekeringen zal het al snel duidelijk worden dat zij heel wat meer mogelijkheden aanbiedt in vergelijking met andere verzekeraars. Ben jij dus met andere woorden op zoek naar een verzekering die niet helemaal standaard is? Of ben je al meermaals geweigerd geweest door een andere verzekeraar? Dan zou Vereende zomaar eens een prima oplossing voor je probleem kunnen bieden! 

Wat maakt Vereende zo’n bijzondere verzekeraar?

Het is algemeen bekend dat elke verzekeraar een soort van risico analyse uitvoert voordat je al dan niet over gaat tot het accepteren van een bepaalde klant. Op het ogenblik dat die analyse uitwijst dat een bepaalde klant een te groot risico vormt is het eigenlijk meteen einde verhaal. Dat is natuurlijk ongelofelijk vervelend. Voor verschillende verzekeringen waaronder bijvoorbeeld de autoverzekering geldt namelijk dat je verplicht minimaal een bepaalde polis moet afsluiten. Op het ogenblik dat verzekeraars je deze polis weigeren valt er daar verder eigenlijk niet zoveel meer aan te veranderen, of toch? Dan is er namelijk nog altijd een verzekeraar zoals de Vereende. 

In het bovenstaande geval spreekt het uiteraard voor zich dat je wel nog steeds graag met de auto zal willen kunnen rijden. Zonder verzekering is dat echter in Nederland en heel wat andere landen niet toegestaan. Gelukkig is er dus nog hoop. Vereende is een verzekeraar die het mogelijk maakt om mensen alsnog een WA-verzekering of een andere autoverzekering aan te bieden wanneer andere verzekeraars dit hebben geweigerd. Op deze manier hoef je de auto dus niet jarenlang in de garage te laten staan tot je eindelijk alsnog een nieuwe verzekering bij een standaard verzekeraar kan krijgen. Dit is slechts één situatie waarin Vereende je graag verder helpt. 

Welke verzekeringen worden er door Vereende aangeboden?

Het aanbod met verzekeringen van Vereende verschilt uiteraard op verschillende vlakken ten opzichte van het aanbod dat je aantreft bij andere verzekeraars. In principe zijn er twee verschillende factoren die ervoor zorgen dat deze verzekeraar zich weet te onderscheiden van andere partijen:

  1. Ook potentieel risicovolle verzekeringnemers kunnen een verzekering afsluiten; 
  2. Er worden heel wat minder voor de hand liggende verzekeringen aangeboden; 

Voordat je klant gaat worden bij de Vereende dien je jezelf dan ook altijd de vraag te stellen of je niet over een alternatief beschikt. Kan je bij een standaard verzekeraar de gewenste verzekering afsluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat dit altijd mogelijk zal zijn tegen een lager prijskaartje. Echter is dit voor veel mensen helemaal niet meer mogelijk. Zij kunnen in het verleden met bepaalde problemen zijn geconfronteerd wat ervoor heeft gezorgd dat een standaard verzekering geen optie meer is. In dat geval zullen zij blij zijn om een beroep te kunnen doen op bijvoorbeeld Vereende. 

Het aanbod met verzekeringen dat deze partij aanbiedt is sowieso erg omvangrijk en een beetje bijzonder. Verzekeringen die er algemeen om bekend staan behoorlijk lastig af te sluiten te zijn zoals met name een taxiverzekering of een verzekering voor een pop-up store kunnen zonder probleem bij Vereende worden aangevraagd. Dit geldt ook voor verzekeringen voor bijvoorbeeld leegstaande panden of voor een verzekering voor evenementen. Al deze verschillende verzekeringen kan je zonder probleem afsluiten wanneer je een beroep doet op de diensten van Vereende. 

Waarom vraagt Vereende soms een bepaalde waarborg?

We hoeven het niet onder stoelen of banken te stoppen dat heel wat mensen die een beroep gaan doen op Vereende eigenlijk genoodzaakt zijn om dit te doen. In het verleden hebben er zich dan mogelijks bepaalde situaties voorgedaan waardoor een beroep doen op de mogelijkheden van een standaard verzekeraar geen mogelijkheid meer is. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld:

  1. Een buitensporig schadeverleden; 
  2. Een aanzienlijke betalingsachterstand; 

Wanneer er zich één van de twee bovenstaande situaties heeft voorgedaan zal je kunnen vaststellen dat een standaard verzekeraar meer dan waarschijnlijk niet meer bereid zal zijn om je als klant te accepteren. Dat kan wel gelden voor Vereende. Wel is het zo dat er daar bepaalde eisen tegenover zullen staan. Eén van deze eisen kan het verplicht moeten betalen van een bepaalde waarborg zijn. Is de verzekeringnemer op een zeker ogenblik niet langer in staat om diens periodieke premie te betalen? Dan kan er daarvoor een beroep worden gedaan op de waarborg die werd betaald. Dit kan dus één van de extra eisen zijn waar je verplicht aan dient te voldoen. 

Diks | Online verzekeren.

Is Vereende verplicht om mij als klant te accepteren?

Er zijn behoorlijk wat vragen waar mensen over beschikken met betrekking tot de verzekeraar Vereende. Eén van deze vragen heeft betrekking tot het feit of Vereende al dan niet verplicht is om mensen als verzekeringnemer te accepteren. Het antwoord op deze vraag is uiteraard dat ze dat niet is. Vereende heeft dan ook de mogelijkheid om volledig zelf te bepalen welke klanten ze accepteert en welke niet. Wanneer het schadeverleden bijvoorbeeld naar mening van de experten veel te explosief is, is het dus mogelijk dat ook Vereende het toekennen van een verzekering gaat weigeren.

De reden waarom veel potentiële verzekeringnemers van Vereende deze vraag stellen heeft te maken met het feit dat deze verzekeraar erom bekend staat eigenlijk nauwelijks aanvragen te weigeren. Wel is het zo dat ze in bepaalde gevallen een extra zekerheid gaat inbouwen. Sowieso hebben we eerder op deze pagina reeds aangegeven dat de prijzen die deze verzekeraar hanteert wat hoger zijn gelegen. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat er meer risico’s door haar worden genomen in vergelijking met andere verzekeraars. Echter kan er ook soms een waarborg worden in rekening gebracht. Door deze extra troeven maakt Vereende het voor zichzelf relatief eenvoudig mogelijk om bijna iedereen van een verzekering te kunnen voorzien. Toch is ze daar dus voor alle duidelijkheid helemaal niet toe verplicht. Ze kan dus ook perfect verzekeringnemers weigeren.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *