de Verkeersonderming

ikBespaar!

Informeren: De dienst draait rond het bewust maken van de berijder van auto gebruik voor zakelijk- woon-werk en algemeen toepassing. ikBespaar wil graag de berijder na laten denken over de invulling hiervan met het doel het terugdringen van onnodig gebruik én omstandigheden te creëren om noodzakelijke ritten in de tijd anders te plannen of de vervoersmodaliteit te wijzigen in bijvoorbeeld openbaarvervoer, fiets of collectiefvervoer.

Incentive: De gebruiker wordt positief beloond om minder en op andere tijden gebruik te maken van de auto. Tot nu toe kreeg de véélrijder voordeel. ikBespaar gaat juist de mensen stimuleren om hun gedrag permanent aan te passen. ikBespaar bevordert dat mede doordat de gebruiker met verschillende stimulansen zijn korting op diverse diensten kan verdienen, waardoor hij zelf kan bepalen waar zijn beloningsmodel ligt.

Individu: Het bewust maken is uitsluitend te realiseren door zeer nadrukkelijk rekening te houden met hoe het individu zich gedraagt, dus met zijn persoonlijke omstandigheden waarbij percepties, aannames en gewoontes of om feitelijke omstandigheden die zijn of haar reisgedrag veroorzaken: zoals tijden voor school en kinderopvang, afstemming op werktijden van de partner, de eigen werktijden, enzovoort doorbroken worden.

InCar: Door een combinatie van een Onboard Unit en Smartphone App wordt het rij- en verplaatsing gedrag van de gebruiker vastgelegd. Deze in-cardiensten zullen in eerste instantie kennis vergaren over het actuele gebruik van de auto. Op basis van deze bevindingen maken we de individuele gebruiker bewust dat er ruimte zit in anders gebruik van de auto en van flexibiliteit in tijd en modaliteit van zijn verplaatsingsgedrag.

IkBespaar: Laat op een inzichtelijke en leuke manier zien dat zijn gedrag van besparing gewaardeerd wordt en dat hij hiermee “kortingen” kan vergaren. Voor het mijden van specifieke gebieden breiden we de app uit met de mogelijkheid om vanuit de auto over te stappen op het openbaar vervoer en gaat het achterlaten van de auto op een P+R terrein beloont worden.

Stimuleren via het gaming concept

Het stimuleren van gedrag naar aanleiding van resultaat. Door gebruik te maken van de wil van de gebruiker om zijn/haar prestatie vast te leggen, en het persoonlijke verkeersgedrag te delen met vrienden en de community kunnen zij “strijden” om b.v. de #1 van de CO2 uitstoot te worden. Het beoogde effect is dat deze eenmalige doelen blijvend resultaat opleveren, en daarvoor gaan we het regelmatig behalen van bepaalde doelen koppelen aan medailles. Deze medailles zullen op hun beurt weer kortingen opleveren in de vorm van goedkoper tanken en een goedkopere verzekering.

Nieuwsgierig geworden of aanmelden?

Ga naar www.iRoutes.eu of mail naar stefan.bollars@iroutes.eu.

Terug naar overzicht